Relatietherapie vs. Relatiebemiddeling

Relatiecoaching is geen Relatietherapie

RELATIECOACHING

Via relatiecoaching kan een relatieconsulent koppels met relatieproblemen, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen, begeleiden om hun spanningsvelden duidelijk in kaart te brengen. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgen partners een goed zicht op hun relatie en hoe elk de bestaande problemen ervaart. Onder begeleiding van de relatieconsulent kunnen ze samen beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en onder welke voorwaarden. Relatiecoaching kan leiden tot drie keuzes: opnieuw volop voor de relatie gaan, kiezen voor een afkoelingsperiode of beslissen om uit elkaar te gaan. De relatiecoach kan de partners op hun vraag desgewenst doorverwijzen naar een relatietherapeut voor verdere opvolging.

RELATIETHERAPIE

Via relatietherapie kan een relatietherapeut koppels die hun relatie nog een kans willen geven verder begeleiden door hen te leren hoe ze in hun relatie kunnen omgaan met spanningen en conflicten. Een relatietherapeut is bij voorkeur een goed geschoold psychotherapeut die zich met diverse behandelingswijzen toespitst op de klachten die mensen ervaren door de relationele situatie waarin ze verkeren. Relatietherapie kan via een doorgaans langer begeleidingstraject partners begeleiden om te werken aan hun relatie. Als het  toch niet lukt, kan de relatietherapeut partners ook helpen om de relatiebreuk te verwerken.