Coaching traject

Geen oeverloos gepraat...tijd voor het échte werk

Met een duidelijk plan en concrete stappen op weg naar een betere versie van jezelf.

100% begeleiding tegen een vaste prijs

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met het afronden van het coaching traject wordt u begeleid door uw relatiecoach. U krijgt een vaste prijs voor het hele traject. Deze prijs wordt bepaald na de inschatting van de complexiteit van uw situatie op het einde van het verkennend gesprek. Als lid van de Gezinsbond geniet u van een ledenkorting.

Het relatiecoaching traject - stappenplan

Stap 1: Een eerste kennismaking.

Het eerste verkennend gesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.
Tijdens het eerste gesprek komt u alleen of u komt samen. Dat beslist u zelf. Tijdens dit gesprek wordt de problematiek geschetst en het doel van het traject duidelijk gesteld: hoe wil ik me na afloop voelen, waar wil ik met mijn relatie staan, ... . In functie hiervan wordt de doorlooptijd en de vergoeding bepaald. Op het einde van het eerste gesprek beslist u of u het traject wil verder zetten of niet.

Een telefonisch contact of een eerste verkennend gesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Het verloop van het kennismakingsgesprek.

 • Kennismaking
 • U schetst uw situatie, bekommernissen en verwachtingen
 • Bespreking van het coaching traject i.f.v. uw situatie
 • U krijgt een vaste prijs voor het volledige traject
 • U beslist (dan of later) of u al dan niet het traject opstart

 

Stap 2: Start van het relatiecoaching traject

Waar er tijdens het kennismakingsgesprek aandacht ging naar uw situatie zoals die tot op vandaag was, start het relatiecoaching traject met een blik op de toekomst. Het relatiecoaching traject verloopt volledig op uw maat. Maar in de eerste sessie van het traject gaat de aandacht vooral naar het doel van het traject. De RelatieConsulent bepaalt samen met u heel concreet en gedetailleerd wat u wil bereiken. U zal merken dat dit best uitdagend is.

Stap 3: De gesprekken

Elke relatie is anders en daarom is er niet één handleiding. U bepaalt in elke sessie waarover u het wil hebben volgens uw persoonlijke noden.

Thema’s die zoal aan bod komen, zijn

 • Wat ervaart u, wat ervaart uw partner ?
 • Ieders belangen in beeld gebracht.
 • Het definiëren van jullie probleem.
 • De gewenste situatie definiëren.
 • Oplossingsmogelijkheden creëren.
 • Hoe, wanneer en waarom kunnen jullie elkaar ondersteunen? En wat hebben jullie nog meer nodig aan hulp?
 • Stand van zaken. Waar staan we, samen en als individu?
 • Beslissen over jullie toekomst.
 • Kunnen en willen jullie de relatie verder zetten en werken met de verworven inzichten?

Emergency coaching
Tussen de sessies door is uw relatieconsulent er voor u: komt u even voor een crisissituatie te staan, zit u vast in een oefening die u tussen de sessies door te maken hebt, heeft u nood om te ventileren en constructieve feedback te krijgen? U stuurt een bericht of mail naar uw relatieconsulent. Deze helpt u dan terug op weg.

Stap 4: Extra aandacht

In sommige gevallen doorloopt één partner het ganse traject alleen, maar de andere partner krijgt ook de kans om aan te sluiten in één of meerdere sessies. Het feit dat de andere ouder niet in alle sessies aanwezig hoeft te zijn, is voor vele partners een positieve zaak. Omgekeerd gebeurt het ook dat de partner van bij de start deelneemt aan elke sessie. In dat geval zal uw RelatieConsulent u uitnodigen om één of meerdere sessies apart te komen. Op die manier krijgt u de kans om diepgaand op persoonlijke thema’s in te gaan.

Stap 5: Op eigen kracht verder

Na afloop van het relatiecoaching traject is het de bedoeling dat u voldoende tools en inzichten heeft opgedaan om toekomstige situaties zelf te kunnen opvangen.