Aanbod & tarief

Relatiebemiddeling

Het traject volgens onze methodiek "Relatie in Beeld" omvat drie basisgesprekken, van gemiddeld 1½ uur elk.

Afhankelijk van uw situatie kan hiervan afgeweken worden.
Contacteer uw relatieconsulent voor bijkomende info

Gesprek 1: Inzicht verkrijgen.

 • Wat ervaart u, wat ervaart uw partner ?
 • De relatiebemiddelaar inventariseert bij beide partners wat hun beleving van de situatie is; welke problemen zij ervaren, wanneer ze voorkomen, waarom, … .
 • Ieders belangen in beeld gebracht.
 • De relatiebemiddelaar onderzoekt, samen met u en uw partner, in hoeverre er sprake is van overeenkomsten, verschillen of tegenstellingen van belangen.
 • Wat betekenen deze problemen voor u en uw partner.
 • U en uw partner formuleren, vanuit ieders inzicht, de betekenis van jullie probleem voor uzelf en de ander.

Gesprek 2: Werken met de verkregen inzichten.

 • Het definiëren van jullie probleem.
 • Op basis van het eerste gesprek, geven u en uw partner een definitie van jullie probleem maar formuleren jullie ook de gewenste situatie in de toekomst.
 • De gewenste situatie definiëren.
 • Wat hebben jullie nodig om de gewenste situatie te realiseren? We trachten dit dan ook specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden te formuleren.
 • Oplossingsmogelijkheden creëren.
 • Hoe, wanneer en waarom kunnen jullie elkaar ondersteunen? En wat hebben jullie nog meer nodig aan hulp?

Gesprek 3 : Op weg naar een nieuwe toekomst.

 • Stand van zaken. Waar staan we, samen en als individu?
 • De evolutie. Wat hebben we nu al gedaan met de verworven inzichten?
 • Hebben we stappen gezet om de gewenste situatie te bereiken?
 • Beslissen over jullie toekomst.
 • Kunnen en willen jullie de relatie verder zetten en werken met de verworven inzichten?

Relatie in Beeld

De "Relatie in Beeld" methodiek is ontstaan uit de ervaring die de bemiddelaars van de Pareto Group hebben opgedaan bij de begeleiding van scheidende koppels. Daaruit blijkt dat heel wat mensen een scheiding starten zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Na de gesprekken onder begeleiding van een bemiddelaar kan u samen een onderbouwde beslissing nemen over uw toekomst samen of alleen. Relatiebemiddeling is niet hetzelfde als relatietherapie - lees meer

Tarief per sessie

Een bemiddelingssessie met u beiden kan 1 tot 2 uur duren. Het is belangrijk dat er voldoende tijd genomen wordt om elk van u beiden de mogelijkheid te geven om bekommernissen en gevoelens te duiden. Een sessie gaat door in de praktijk van de bemiddelaar (tenzij anders overeengekomen).

Het tarief bedraagt 40 euro per persoon per uur.

Pakket 'Relatie in Beeld'

Relatie in Beeld wordt aangeboden als een totaal pakket van drie gesprekken van +- 1,5u per sessie. De pakketprijs is €360,00 alle kosten inclusief. De gesprekken gaan door bij u thuis, in de praktijk van de bemiddelaar of op een andere neutrale locatie.

Korting

Leden van de gezinsbond krijgen een korting van €60,00 op de pakketprijs. Deze korting wordt door de bemiddelaar verrekend op voorlegging van een geldige lidkaart.

Nog geen lid? Overweeg dan een lidmaatschap voor €35,00/jaar. Voor meer info over het lidmaatschap bij de Gezinsbond - klik hier