Relatietherapie vs. Relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling is geen Relatietherapie

RELATIEBEMIDDELING

Via relatiebemiddeling kan een relatieconsulent koppels met relatieproblemen, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen, begeleiden om hun spanningsvelden duidelijk in kaart te brengen. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgen partners een goed zicht op hun relatie en hoe elk de bestaande problemen ervaart. Onder begeleiding van de relatieconsulent kunnen ze samen beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en onder welke voorwaarden. Relatiebemiddeling kan leiden tot drie keuzes: opnieuw volop voor de relatie gaan, kiezen voor een afkoelingsperiode of beslissen om uit elkaar te gaan. De relatiebemiddelaar kan de partners op hun vraag desgewenst doorverwijzen naar een relatietherapeut voor verdere opvolging.

RELATIETHERAPIE

Via relatietherapie kan een relatietherapeut koppels die hun relatie nog een kans willen geven verder begeleiden door hen te leren hoe ze in hun relatie kunnen omgaan met spanningen en conflicten. Een relatietherapeut is bij voorkeur een goed geschoold psychotherapeut die zich met diverse behandelingswijzen toespitst op de klachten die mensen ervaren door de relationele situatie waarin ze verkeren. Relatietherapie kan via een doorgaans langer begeleidingstraject partners begeleiden om te werken aan hun relatie. Als het  toch niet lukt, kan de relatietherapeut partners ook helpen om de relatiebreuk te verwerken.

Tarief per sessie

Een bemiddelingssessie met u beiden kan 1 tot 2 uur duren. Het is belangrijk dat er voldoende tijd genomen wordt om elk van u beiden de mogelijkheid te geven om bekommernissen en gevoelens te duiden. Een sessie gaat door in de praktijk van de bemiddelaar (tenzij anders overeengekomen).

Het tarief bedraagt 40 euro per persoon per uur.

Pakket 'Relatie in Beeld'

Relatie in Beeld wordt aangeboden als een totaal pakket van drie gesprekken van +- 1,5u per sessie. De pakketprijs is €360,00 alle kosten inclusief. De gesprekken gaan door bij u thuis, in de praktijk van de bemiddelaar of op een andere neutrale locatie.

Korting

Leden van de gezinsbond krijgen een korting van €60,00 op de pakketprijs. Deze korting wordt door de bemiddelaar verrekend op voorlegging van een geldige lidkaart.

Nog geen lid? Overweeg dan een lidmaatschap voor €35,00/jaar. Voor meer info over het lidmaatschap bij de Gezinsbond - klik hier